Galvenā » 2015 » Septembris » 19

 

1. Fiziskās aktivitātes starpbrīžos

2. Balstā guļus uz elkoņiem – planka (24.09. – sporta zālē)

3. Olimpiskā diena Daugavpils Olimpiskajā centrā (25.09.)

 


Daugavpils pilsētas dome īsteno Erasmus+ projektu programmas divpusējās stratēģiskās partnerības projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei” ("Effective Media Literacy for Healthy Generations", projekta nr.2014-1-TR01-KA201-013137), ko koordinē Turcijas pilsētas Samsunas pašvaldība. Projekta mērķauditorija ir pamatskolas skolotāji, kas ikdienā ar skolēniem dažādu mācību priekšmetu (sociālo zinību, informātikas, vēstures, vizuālās mākslas) un audzināšanas stundās runā par mediju, reklāmu un interneta ietekmi, drošību. Projekta laikā jau notikušas projekta vadības grupas vizītes, izstrādāts materi ... Lasīt tālāk »


Ar Eiropas Komisijas atbalstu no 2015. gada 7. - 13. septembrim visā Eiropā notika pirmā Eiropas Sporta nedēļa. Tās laikā Latvijā un vēl 31 Eiropas valstī nedēļas garumā tika organizētas sportiskas un veselīgam dzīvesveidam veltītas aktivitātes visdažādākajām mērķauditorijām. 

Arī mūsu skolas kolektīvs piedalījās Eiropas sporta nedēļā. Visas nedēļas garumā skolā notika dažādi sporta pasākumi: fiziskās aktivitātes starpbrīžos, futbola sacensības, flešmobs. 12.septembrī 8.B klases skolēni ar savu flešmobu uzstājās Vienības laukumā.

Liels pald ... Lasīt tālāk »


Š.g. 07.-11.septembrī Turcijas pilsētā Samsuna norisinājās projekta skolotājiem "Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei" (Erasmus+ projektu programma) aktivitātes, kurās piedalījās Daugavpils skolu pedagogi, Pilsētas domes un Daugavpils Universitātes pārstāvji. Mūsu skolu pārstāvēja 3 skolotājas. Gan teorētiskajās lekcijās, gan praktiskajās nodarbībās tika iegūta jauna pieredze, kā informēt un mācīt skolēnus par mediju ietekmi, kritisku un analītisku pieeju visai informācijai, kas ik dienas plūst no dažādiem informācijas nesējiem. Saskaroties ar citu kultūru un tradīcijām, tika paplaš ... Lasīt tālāk »Daug16vsk.lv