Galvenie » 2015 » Marts » 22
09:25
„Katrs rīts sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt.” /V.Vīķe – Freiberga/

Daugavpils 16. vidusskolā pavasara brīvdienas sākās ar nopietnu un atbildīgu pasākumu -  jau otro gadu pēc kārtas Daugavpils 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils 16. vidusskolas sākumskolas skolotāji pulcējās uz pieredzes apmaiņas semināru „Apaļais galds”, lai ieklausītos kolēģu atziņās un padomos un izteiktos arī paši, vārdu sakot, dalītos pieredzē un veicinātu pirmskolas un sākumskolas sadarbību pēctecības nodrošināšanai bilingvālajā mācību procesā. Šogad seminārā piedalījās arī sākumskolas klasēs strādājošie latviešu valodas un literatūras skolotāji, lai diskutētu par šobrīd ļoti aktuālo Valsts izglītības satura centra izvirzīto prioritāti - lasītprasmes izkopšanu visu vecumposmu skolēniem visos mācību priekšmetos.

 Semināra dalībnieki ar interesi ieklausījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes psiholoģes Lindas Vingres stāstījumā par tēmu „Pārejas posma no pirmsskolas uz sākumskolu psiholoģiskās īpatnības”, kur lektore akcentēja gan lasītprasmes, gan sociālo iemaņu apguves īpatnības, gan to, cik nepieciešams ir vecāku sniegtais atbalsts. Skolotāja A. Šumilo (Daugavpils 16. vsk.) atraktīvā veidā pastāstīja par nepieciešamajām prasmēm uzsākot mācības sākumskolā, savukārt V. Jegorova (Daugavpils 16. vsk.) klātesošos ieinteresēja ar uzdevumiem un vingrinājumiem, kas sekmē izglītojamo loģiskās domāšanas attīstību. Tā kā valoda ir viena no svarīgākajām prasmēm, kuru bērni izmanto sadzīvē, mācību procesā un pašizpausmē, tad vairākas skolotājas dalījās pieredzē par lasītprasmes un stāstītprasmes jautājumiem, iepazīstinot klausītājus gan ar teorētiskām atziņām, gan praktisko materiālu. A. Anufrijeva (Daugavpils 16. vsk.) stāstīja par lasītprasmes veidošanu un attīstīšanu 1. klasē, akcentējot pēctecības principa „pirmsskola – sākumskola” ievērošanu un IKT izmantošanas iespējas. O. Kurbaka un L. Sidorova (Daugavpils 3. pii.) semināra dalībniekus iepazīstināja ar daudzveidīgām metodēm, kas tiek izmantotas pirmsskolā, lai sekmētu izlasītā teksta izpratni, kā arī  veicinātu audzēkņu intelektuālo, emocionālo un sociālo attīstību. Savukārt K. Vasiļjeva (Daugavpils 7. pii.) runāja par kreatīvu metožu izmantošanu stāstītmācīšanas prasmju sekmēšanai, piemēram, par atstāstījumu, stāstījumu pēc uztveres, stāstījumu pēc atmiņas, stāstījumu pēc iztēles, uzsverot, ka stāstītmācīšana ir īpašas runas spējas, kuras dažādos veidos jāattīsta jau pirmsskolas vecumā. Īpašu atsaucību izpelnījās I. Komarovas un I. Golubevas (Daugavpils 5. pii.) sagatavotais materiāls „Dažādas kustību minūšu variācijas un metodiski ieteikumi bērnu saspringuma mazināšanai”, kur skolotāji varēja dzirdēt ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī paši praktiski izmēģināt vingrinājumus noguruma mazināšanai, gūstot daudz pozitīvu emociju. Semināra noslēgumā I. Suhane (Daugavpils 16. vsk.) iepazīstināja klātesošos ar dažādiem interneta resursiem, kurus iespējams izmantot pirmskolas un sākumskolas sadarbības jomu veicināšanā.

Izvērtējot dienas darbu, skolotāji atzina, ka seminārs ir izdevies, jo ir uzkrāta bagātīga pieredze un metodisko un praktisko materiālu bāze, klausoties citus, radušās idejas, kā to veiksmīgi izmantot savā darbā, kā arī gūtas atziņas, ka pirmsskolā un sākumskolā apgūstamajām lasīšanas un stāstīšanas prasmēm ir būtiska nozīme bērna intelektuālajā attīstībā.

Lielu paldies sakām skolotājiem, kuri labprāt dalījās pieredzē, un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par atbalstu semināra norisē, jo īpaši izglītības metodiķēm S. Mickevičai un I. Bohānei.

Informāciju sagatavoja: 

Daugavpils 16.vidusskolas bilingvālās izglītības koordinatore Inese Suhane

Skatījumu skaits: 512 | Pievienoja: Anželika | Reitings: 0.0/0

Daug16vsk.lv