Galvenie » 2015 » Janvāris » 14
16:05
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs”

Daugavpils 16.vidusskolā un Daugavpils Valsts ģimnāzijā īstenots projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde iesniedza Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” pieteikumu, kas tika apstiprināts un 2014.gada 30.decembrī veiksmīgi tika pabeigta tā īstenošana.

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem draudiem mūsu videi, sociālajai videi un ekonomikai. Novērojumi rāda, ka pieaug vidējā pasaules gaisa un okeāna temperatūra, plaši kūst sniegs un ledus un ceļas vidējais pasaules okeāna līmenis. Ir ļoti iespējams, ka vainu par sasilšanu var attiecināt uz siltumnīcefekta gāzu emisijām cilvēka darbības rezultātā.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” mērķis bija uzlabot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes divu izglītības iestāžu – Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils 16.vidusskolas – energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu.

Konkursa ietvaros realizētā projekta aktivitāte veic ieguldījumu vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju. Abās izglītības iestādēs esošie luminiscences gaismekļi (2x58W, 4x18W un 4x36W) bija tehniski nolietojušies, to reflektoru tehniskais risinājums – novecojis un neefektīvs, bet gaismas plūsma izkliedēta pa visu telpu. Gaismas krāsas spektrs neveicināja skolēnu pareizu vizuālo uztveri, turklāt apgaismojums atsevišķās telpās uz darba virsmas nesasniedza pat 300 luksus, lai gan enerģijas patēriņš bija augsts.

Realizējot projektu, notika energoauditā norādītie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – gaismas ķermeņu nomaiņu pret energoefektīvām spuldzēm un armatūru. Kopējais projekta finansējums abām izglītības iestādēm bija 248 912,43 euro (ar PVN), attiecīgi Daugavpils Valsts ģimnāzijā – 87 252,79, Daugavpils 16.vidusskolā – 161 659,64 euro.

Plānotais kopējais piegādātās elektroenerģijas ietaupījums – 224 085 kWh/gadā, savukārt, plānotais CO2 samazinājums – 88 962 kgCO2/gadā. Plānotais kopējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,420096876 kgCO2/euro gadā.

Projekta realizēšana skolu izglītojamajiem un darbiniekiem nodrošinās higiēnas prasībām atbilstošu telpu apgaismojumu, kā arī pozitīvi ietekmēs Daugavpils pilsētas iedzīvotājus, jo tiks samazināta kaitīgā oglekļa dioksīda emisija apkārtējā vidē. Tāpat projekta realizēšana sniegs ieguldījumu Daugavpils pilsētas iedzīvotāju informētības līmeņa celšanā par iespējām samazināt oglekļa dioksīda nonākšanu vidē un iespējām šim mērķim piesaistīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434

 

 

 

Skatījumu skaits: 404 | Pievienoja: alohno | Reitings: 0.0/0

Daug16vsk.lv