Galvenā » 2015 » Novembris » 09

Ir zināms, ka skolēnu sociālā uzvedība un mācību sasniegumi ir cieši saistīti. Tāpēc mūsu skola jau otro gadu piedalās pilsētas APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmā, kuras mērķis ir iedibināt skolā vienotu sistēmu skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanai. APU balstās uz trim pamatvērtībām: drošību, cieņu un atbildību. Programmas īstenošanā ir iesaistīti 1.-12. klašu skolēni, skolotāji, administrācija, vecāki, tehniskais personāls, skolas padome un skolēnu parlaments.

Pagājušajā mācību gadā sākās nopietns darbs, lai izveidotu pozitīvas uzvedības noteikumus. Skolēnu parlamenta sēdēs un klases stundās tika izvērtēti un apspriesti pastāvošie noteikumi, un tika secināts, ka tie ir pareizi, taču galvenokārt skan kā noli ... Lasīt tālāk »Daug16vsk.lv