Galvenie » 2015 » Novembris » 9
14:39
APU programma skolā

Ir zināms, ka skolēnu sociālā uzvedība un mācību sasniegumi ir cieši saistīti. Tāpēc mūsu skola jau otro gadu piedalās pilsētas APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmā, kuras mērķis ir iedibināt skolā vienotu sistēmu skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanai. APU balstās uz trim pamatvērtībām: drošību, cieņu un atbildību. Programmas īstenošanā ir iesaistīti 1.-12. klašu skolēni, skolotāji, administrācija, vecāki, tehniskais personāls, skolas padome un skolēnu parlaments.

Pagājušajā mācību gadā sākās nopietns darbs, lai izveidotu pozitīvas uzvedības noteikumus. Skolēnu parlamenta sēdēs un klases stundās tika izvērtēti un apspriesti pastāvošie noteikumi, un tika secināts, ka tie ir pareizi, taču galvenokārt skan kā noliegums (nedrīkst, ne-). Skolēni un skolotāji sāka aktīvi darboties, viņi laboja un pārfrazēja esošos noteikumus tā, lai netiktu izmantota partikula “ne”, papildināja tos ar  jaunajiem, grupēja atbilstoši pamatvērtībām (drošība, cieņa, atbildība). Apkopojot visus skolēnu priekšlikumus, tika izveidoti vienoti skolas APU noteikumi. Ar to, kā jāuzvedas stundās, starpbrīžos, klasē, gaitenī, ēdnīcā, garderobē, sporta zālē, tika iepazīstināti ne tikai skolēni, bet arī vecāki un skolas darbinieki. Ievērojot šos noteikumus, mēs visi skolā jutīsimies drošībā un komfortabli.

Pagājušajā mācību gadā 5.A klases skolēni izveidoja arī galda spēli par pozitīvas uzvedības noteikumiem, kuru viņi prezentēja pilsētas APU noslēguma pasākumā. Turpat skolēnu parlamenta pārstāvji pastāstīja  par APU programmas īstenošanu skolā, panākumiem un atradumiem. Piemēram, mūsu skolā starpbrīžos skolēni var spēlēt grīdas spēles, kā arī izmantot sporta zāli aktīvai atpūtai.

APU programmas ietvaros skolā tika izveidotas arī krāsainas uzlīmes un plakāti ar pozitīvas uzvedības noteikumiem. Uzlīmes ir izvietotas gaiteņos, kabinetos, ēdnīcā, garderobē, sporta zālē. Plakāti pagaidām pieejami tikai elektroniskā veidā.

Šajā mācību gadā mēs turpinām aktīvu darbību APU programmā un esam gatavi dalīties pieredzē ar visiem interesentiem. Gribētos atgādināt, ka katrs no mums ar savu pozitīvo uzvedību veido labvēlīgu gaisotni skolā.

Plakāti.

Daugavpils 16.vidusskolas APU komanda

Skatījumu skaits: 559 | Pievienoja: Anželika | Reitings: 0.0/0

Daug16vsk.lv